Verlof / Verzuim melden

Ziek / afwezig melden

Als uw kind ziek is, kunt u dit ‘s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur melden bij de conciërge op telefoonnummer 0348 - 431 039. Moet uw kind verzuimen vanwege bezoek aan dokter, tandarts of specialist dan verzoeken wij u ons dat eveneens te melden. Wanneer een kind tijdens de lesuren ziek wordt, nemen wij altijd contact op met u. Mocht u niet thuis zijn, proberen we een tweede telefoonnummer (bijv.: mobiel telefoonnummer werk, oma, opa, oppas) dat bij de inschrijving is afgegeven. 

 

 

agendaAanvragen buitengewoon verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. Hiervoor gelden de regels van de leerplichtwet. Download hier het aanvraagformulier voor extra verlof.

Wij hebben voor onze administratie de stukken nodig die ’bewijzen’ dat een kind recht heeft op vrijstelling. Wilt u bij het vrijstellingsformulier ook een kopie toevoegen van bv. een trouwboekje, een uitnodiging etc.?

Aanvraagformulier vrijstelling leerplicht (PDF-bestand)

 

 


Ongeoorloofd verzuim

De directie van de school wordt geacht de verzuimregeling na te leven. Elk ongeoorloofd verzuim moeten wij melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Of en wanneer vrijstelling mogelijk is, kunt u lezen in de schoolgids.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.