Jaarlijkse ouderbijdrage 2018/2019

Het schooljaar 2018/2019 is weer begonnen. 20 september trappen we af met het jaarlijkse kleuterfeest en de welbekende schoolreis voor de groepen 3 t/m 7. Waarvan de schoolreis vast en zeker een van de grootste activiteiten is die de Oudervereniging (OV) van De Regenboog jaarlijks organiseert. Ik vraag namens onze vereniging uw aandacht voor het volgende.

De Regenboog kent een actieve OV die samen met de schoolleiding jaarlijks vele activiteiten voor de kinderen organiseert, zoals het kleuterfeest en de schoolreis, de Sinterklaas- en Kerstviering, carnaval en het kamp in groep 8. Voor een overzicht van alle activiteiten die de OV samen met het team organiseert verwijs ik graag naar de website van De Regenboog onder het kopje “Ouders - Oudervereniging”. De ouderbijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron voor de OV. Samen met de opbrengsten uit de inzameling van oud papier vormt de ouderbijdrage de financiële basis voor de vele activiteiten die de OV en het team jaarlijks organiseren.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de OV op 6 september jl. werden het financiële verslag van het afgelopen schooljaar en de begroting voor het schooljaar 2018/2019 toegelicht. De vergadering ging akkoord met het voorstel om de ouderbijdrage voor dit schooljaar te handhaven op het bedrag van € 55,00 per leerling. De Regenboog en de OV zijn er trots op dat alle activiteiten zonder extra betaling kunnen worden georganiseerd. U hoeft dus niet apart te betalen voor bijvoorbeeld de schoolreis of het kamp in groep 8. Alleen als alle ouders de ouderbijdrage voldoen kunnen we dit beleid handhaven.

De hoogte van de ouderbijdrage is gekoppeld aan de peildatum van 1 december. Voor alle kinderen die voor 1 december 2018 op school zitten, geldt de volledige ouderbijdrage van € 55,00. Voor kinderen die tussen 1 december 2018 en 1 mei 2019 op school komen is de helft van de ouderbijdrage, te weten € 27,50, verschuldigd. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, verzoeken wij u vriendelijk - maar dringend - om de ouderbijdrage voor uw kind(eren) te voldoen voor 30 november 2018.

Er zijn 2 manieren om de ouderbijdrage te voldoen:


1) Via iDEAL: Ook dit jaar biedt de OV de mogelijkheid om de ouderbijdrage met iDEAL te voldoen. Via deze link

2) Via overschrijving: Maak het verschuldigde bedrag over op NL76INGB0006798255 ten name van de Oudervereniging Regenboogschool te Woerden onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. Indien u voor meerdere kinderen ineens betaalt, vermeld dan alle namen en groepsnummers.

3) Betaalt u voor een kind dat tussen 1 december en 1 mei instroomt op De Regenboog? Gebruik dan svp deze link.

Namens het bestuur van de OV dank ik u hartelijk voor uw bijdrage. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Met vriendelijke groet,
Anne Snijders-Cools
Penningmeester Katholieke Oudervereniging van de basisschool “De Regenboog”

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.