MedezeggenschapsRaad (MR)

Samenstelling MR

De MR van De Regenboog bestaat uit tien gekozen leden: vijf leden uit het team (teamgeleding), vijf leden vanuit de achterban van ouders (oudergeleding).
De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en kunnen nogmaals herkozen worden.
De MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschapelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de onze stichting Kalisto, boeiend basisonderwijs. Sinds 2007 kunnen dit ook andere leden zijn dan de leden van de MR.

 De bezetting vanaf het schooljaar 2018-2019 is als volgt:

 

Je kunt het nieuws van en over de MR ook volgen via Facebook. Check deze link!

 

 

 

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschap School (WMS). Deze inspraak betreft onder andere de volgende onderwerpen:

  • onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen
  • besteding van geld en gebouwen (begroting)
  • formatieplan (en locatieplan)
  • personeelsbeleid
  • vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
  • het kiezen van lesmethoden voor de vakken

Lees meer over deze onderwerpen in het Medezeggenschapsreglement (PDF-bestand)

 

Contact & communicatie

Iedere MR-vergadering is in principe openbaar. Als u dat van tevoren kenbaar maakt door middel van een bericht naar het e-mailadres van de MR (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bent u van harte welkom! Ook de data van de vergaderingen zijn via ons e-mailadres op te vragen.
Op de website verschijnt een week voor de vergadering de agenda en na de vergadering is het verslag binnen twee weken op de site terug te lezen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de agenda of het verslag schroom niet!! Via ons e-mailadres kunt u snel contact met ons opnemen. We geven u graag uitleg of meer informatie.

 

Welke rechten heeft de MR?

Wettelijk is vastgelegd dat de MR de volgende rechten heeft:

1. Instemmingsrecht
Elke geleding (ouders of team) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Vooral de betrokkenheid van de ouders en teamleden bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk.
Via de MR kunnen ouders en teamleden hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het te voeren beleid.

2.  Adviesrecht
In een aantal gevallen moet de directie advies vragen over hun plannen met de school, zoals bij mogelijke verandering van de grondslag van de school, verandering van de werkzaamheden van de school en veranderingen van het beleid ten aanzien van de organisatie van de school.

 

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.