Social Schools (app)

regenboog ipadKBs De Regenboog gebruikt de app Social Schools. Via deze app kunnen wij inhoudelijke, praktische en leuke informatie delen.

Alle ouders hebben hierover in oktober een e-mail ontvangen.

Niet gelukt om te registreren via de eerder verzonden e-mail? Open dan deze link en klik op de Registeer-button: 

https://regenboogwoerden.socialschools.nl/

 

Waarom gebruiken we Social Schools?

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Om u op de hoogte te houden over dat wat er in de klas en op school gebeurt, maken wij gebruik van het portaal van Social Schools. U bent lid van de groep van uw kind(eren) en de algemene KBs de Regenboog - groep.

Wat kunt u verwachten?

Minimaal 1x per week wordt er door de leerkracht van de betreffende groep van uw zoon of dochter een bericht of foto geplaatst. Daarnaast ontvangt u algemene informatie vanuit de school. Wij overwegen bij alles, of dit geschikt is om het portaal te plaatsen.
Indien wij iets persoonlijks willen bespreken met u over of met uw kind, wordt u persoonlijk ( of via telefoon) benaderd. Deze vorm van communicatie verloopt niet via Social Schools.

Afgesloten omgeving

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Wat kunt u verwachten?

In het Social Schools protocol kunt u het beleid en de strategie lezen. Daarnaast kunt u in het document oudercommunicatie lezen wat de spelregels zijn.
Mocht u geen toestemming willen verlenen aan het plaatsen van foto- of videomateriaal van uw kind(eren), kunt u dit middels een formulier kenbaar maken en inleveren bij de groepsleerkracht.

 

Documenten:

Communicatie OudersCommunicatie Ouders (pdf)

Formulier 'Geen Toestemming'Formulier 'Geen Toestemming' (word)

Protocol Social Schools (pdf)

 

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.