Communicatie met de school

emailAls team van de Regenboog willen we graag afspreken geen inhoudelijke gesprekken via de mail te voeren. Wij willen mail gebruiken voor het maken van afspraken en het geven van formele informatie. Wanneer wij een mail van ouders ontvangen die om een inhoudelijke reactie vraagt, zullen we u uitnodigen voor een gesprek. Hieronder leggen we uit waarom we deze afspraak maken.

In dit digitale tijdperk communiceren wij snel met elkaar op allerlei mogelijke manieren. We doen dit meestal online zodat tijd en plaats volkomen ondergeschikt zijn geworden. We communiceren zo met familie, kennissen en voor ons werk. We kunnen en willen niet meer zonder. Het is voor velen van ons bij de leefgewoonten gaan horen. Je bent altijd bereikbaar en daarmee wordt ook de verwachting geschapen dat er altijd een reactie volgt op een bericht, liefst zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur.

Als team van de Regenboog communiceren we zelf ook op deze wijze met u als ouders. Zo kunnen we u via de site en mail vlot van informatie voorzien en zijn we af van briefjes meegeven die in tassen blijven zitten, of op school blijven liggen of kwijt raken. We sturen een mail voor het maken van een afspraak over de vorderingen of het welbevinden van uw kind, omdat we weten dat ouders beiden werken en zij telefonisch lastig te bereiken zijn.

Ouders sturen op hun beurt mailtjes over een bezoek aan de tandarts, vragen via de mail om een gesprek, stellen een vraag aan de directie en ga zo maar door.

Deze manier van communiceren is een goede manier om elkaar te vinden en kort te informeren, zonder daarbij langs te moeten komen of te telefoneren, want als je als ouder belt en een juf of meester wilt spreken, kan het soms lang duren voordat je elkaar te pakken hebt.

Toch zijn er zaken waarvoor we als school aandacht willen vragen. Omdat wij als ouders en teamleden gewend zijn geraakt aan het 24 uur per dag versturen van mail met inhoudelijke vragen en opmerkingen, verwachten we ook binnen een bepaalde tijd een antwoord. We merken op school dat dit soms problemen oplevert. Een geschreven tekst kan namelijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en kan daardoor verkeerd geïnterpreteerd worden. Zeker als er emotie bij komt kijken, komt geschreven tekst niet altijd goed over.

De leerkrachten voelen de druk om vlot schriftelijk te reageren op mail van ouders, met hetzelfde risico verkeerd begrepen te worden. Ze zijn er onevenredig veel tijd aan kwijt, tijd die ze ook moeten steken in voorbereiding, correctie en onderling overleg. Daarom vragen we uw begrip voor het feit dat inhoudelijke gesprekken niet via mail gevoerd worden, maar dat u daarvoor uitgenodigd wordt door de juf of meester.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.