Schoolondersteuningsprofiel

In dit ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

 

Download hier het schoolondersteuningsprofiel - versie juni 2017 - PDF-bestand

 

Waarom dit schoolondersteuningsplan?

Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit document beschrijft de school de wijze waarop de binnen de regio vastgestelde basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel:

  • is gerelateerd aan het schoolplan (kwaliteit van onderwijs) en de schoolgids (wijze waarop ondersteuning vorm wordt gegeven);
  • is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school;
  • wordt geschreven door de directie van de school, in samenspraak met het team;
  • wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld;
  • dient ter advies voorgelegd te worden aan de medezeggenschapsraad.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.