Samen op weg naar goud

Samen op weg naar goud

We halen uit een leerling wat erin zit. We willen het beste voor ieder kind. We willen dat ieder kind ‘goud’ haalt. We verstaan onder goud “de beste versie van jezelf zijn”. Hiervoor hebben we bevlogen leerkrachten met ieder zijn/haar talent en daarnaast expertise in de vorm van (academisch geschoolde) intern begeleiders en de remedial teacher. Ook hebben we in het gebouw twee speelzalen, twee grote gymzalen en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, zodat ook de beweegmomenten gegarandeerd zijn.

Samen op weg naar goud

Aan het eind van de Regenboog staat de pot met goud. We nemen de leerling acht jaar mee door de Regenboog. In deze acht jaar leren we de kinderen zichzelf te kennen, leren we cognitieve vaardigheden aan en leren we de kinderen de wereld kennen. Wanneer leerlingen de Regenboog verlaten, is de pot met goud goed gevuld. Deze weg bewandelen we samen met de kinderen, dit doen we door de kinderen eigenaar te maken in hun eigen leerproces. Vanaf halverwege groep 3 voeren we driehoekgesprekken, met het kind, de ouder en de leerkracht. Kinderen leren hier verantwoordelijkheid te nemen.

Samen op weg naar goud

Ieder schooljaar starten we met de gouden weken. In deze weken besteden we nog meer dan andere weken aandacht aan het pedagogisch klimaat. In de eerste weken zetten we heel bewust de toon. Hoe gaan we met elkaar om? Welke verwachtingen hebben we? De drie gouden regels die ons hierbij helpen zijn:

zorgvoorelkaar     zorgvoormateriaal     zorgvooromgeving

Samen op weg naar goud

We kunnen dit niet alleen. Samen met u als ouder, verzorger bewandelen we deze weg. Door te overleggen en samen er zijn voor onze leerling, uw kind. We trekken samen op en nemen ieder onze eigen verantwoordelijkheid in dit mooie traject.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.