Roosters, tijden & vakanties

Vanaf schooljaar 2018/2019 hebben wij andere schooltijden

Met de start van het nieuwe schooljaar hebben wij nieuwe schooltijden.

Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school en lunchen in de klas met de leerkracht.


Heeft u vragen over de nieuwe schooltijden? Dan kunt u contact opnemen met een van onze directieleden (Hellen, Helga of Lisette) op nummer 0348 431039.

 

Schooltijden schooljaar 2017/2018

Maandag

8.30 – 12.15

13.15 – 15.15

dinsdag

8.30 – 12.15

13.15 – 15.15

woensdag

8.30 – 12.15

 

donderdag

8.30 – 12.15

13.15 – 15.15

vrijdag

8.30 – 12.15

(groep 1 t/m 8)

13.15 – 15.15

(groep 5 t/m 8)

 

Studiedagen

(alle leerlingen hebben deze dagen vrij)

vrijdag 15 september 2017

maandag 18 september 2017

woensdag 22 november 2017

vrijdag 23 februari 2018

dinsdag 3 april 2018

Studiedagen specifiek voor de groepen 8

(alleen de leerlingen van de groepen 8 hebben vrij)

twee dagen, in januari/februari 2018 (nader te bepalen) en op dinsdag 22 mei 2018

Vakanties en overige vrije dagen

herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017

koeienmarkt : woensdag 25 oktober 2017

kerstvakantie: maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

krokusvakantie: maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart 2018

Tweede Paasdag: maandag 2 april 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Meivakantie: maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2018 (let op: 1 week meivakantie*)

Hemelvaart: donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Overige bijzondere dagen

kleuterfeest & schoolreis: donderdag 14 september 2017

kerstviering: wordt nader bepaald in overleg met de Oudervereniging; waarschijnlijk woensdag- of donderdagvond 20 of 21 december 2017

Carnaval: vrijdag 9 februari 2018

kamp groepen 8: 23 t/m 25 mei 2018

 

Aanvragen van bijzonder verlof buiten de vakanties

We krijgen met regelmaat een verzoek voor een lang weekend of een (deel van de) vakantie buiten de reguliere vakanties. Hoewel we iedereen alles gunnen hebben wij ons te houden aan de leerplichtwet. Verzoeken die te laat worden ingediend, verzoeken waar niet de benodigde bewijslast bij aan wordt geleverd, verzoeken met een niet geldende reden zullen worden afgewezen. Besluit u toch het niet toegekende verlof op te nemen, dan zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verklaring voor de keus van extra vrije dagen groepen 8 en de ene week meivakantie

Dit schooljaar zijn we gestart met het sparen van lesuren, zodat we t.z.t. over kunnen stappen naar andere schooltijden. Alle leerlingen gaan al tot 12.15 uur naar school i.p.v. 12.00 uur. Alle leerlingen moeten in hun schoolloopbaan minimaal 7.520 uur maken. Doordat onze onderbouw altijd minder uren maakte dan de bovenbouw, moeten er extra uren gemaakt worden. Anders kunnen we niet overstappen naar andere schooltijden.

Ongeacht welke keus we maken (zie MR berichten over een jaar eerder overstappen) moeten er nog steeds extra uren gespaard worden. Dit geldt voor alle groepen behalve de groepen 8 (huidige groepen 7). In overleg met de MR hebben we ervoor gekozen voor iedereen de meivakantie gelijk te trekken (i.v.m. broertjes/zusjes) en de groepen 8 op andere momenten 2x een extra dag vrij te geven.

 

Gymrooster 2017/2018

Gymrooster Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Vrijdag
45min meester Martijn eigen leerkracht eigen leerkracht meester Martijn meester Martijn  eigen leerkracht
8.30 - 9.15 3b 8b 4a 3b 3a 5c 
9.15 - 10.00 3c   4b 3c 4a  
10.00 - 10.45 4c 3a 7b 4c 4b  6b
10.45 - 11.30 6c   8a 6c 5b  7c
11.30 - 12.15 5c 5b   5a 6a  5a
50min            
13.20 - 14.10 6b  6a   8b 7b  
14.10 - 15.00 7c 7a   7a 8a  

 

 

 

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.