Roosters, tijden & vakanties

Vanaf schooljaar 2018/2019 hebben wij andere schooltijden

Met de start van het nieuwe schooljaar hebben wij nieuwe schooltijden.

Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school en lunchen in de klas met de leerkracht.


Heeft u vragen over de nieuwe schooltijden? Dan kunt u contact opnemen met een van onze directieleden (Hellen, Helga of Lisette) op nummer 0348 431039.

 

Gymrooster 2018/19

Download hier de PDF van het gymrooster 2018/19.

 

Studiedagen

Een paar dagen in het schooljaar hebben de kinderen vrij en heeft het team een studiedag. Voor het schooljaar 2018-2019 betreft het de volgende dagen:

vrijdag                  5 oktober 2018; hele dag
maandag              8 oktober 2018; hele dag
donderdag           6 december 2018; hele dag
dinsdag                29 januari 2019; hele dag
woensdag            13 maart 2019; hele dag
woensdag            29 mei 2019; hele dag (woensdag voor de Hemelvaart)

 

Vakanties en overige vrije dagen

Herfstvakantie:  maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
K
oeienmarkt:  woensdag 24 oktober 2018 (herfstvakantie)
K
erstvakantie:  maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Kr
okusvakantie:  vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Goede Vrijdag:  vrijdag 19 april 2019
Tweede Paasdag:  maandag 22 april 2019
Koningsdag:  zaterdag 27 april 2019
Meivakantie:  vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart:  donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag:  maandag 10 juni 2019
Zomervakantie:
vrijdag 19 juli (vanaf 12.00 uur) t/m vrijdag 30 augustus 2018

Overige bijzondere dagen

kleuterfeest & schoolreis: donderdag 20 september 2018

kerstviering: wordt nader bepaald in overleg met de Oudervereniging; waarschijnlijk woensdag- of donderdagvond 19 of 20 december 2018

Start kerstvakantie: vrijdag 21 decemb er zijn alle groepen om 12,.00 uur uit.

Carnaval: dinsdag 5 maart 2018

kamp groepen 8: woensdag 5 juni t/m vrijdag 7 juni 2018

 

Aanvragen van bijzonder verlof buiten de vakanties

We krijgen met regelmaat een verzoek voor een lang weekend of een (deel van de) vakantie buiten de reguliere vakanties. Hoewel we iedereen alles gunnen hebben wij ons te houden aan de leerplichtwet. Verzoeken die te laat worden ingediend, verzoeken waar niet de benodigde bewijslast bij aan wordt geleverd, verzoeken met een niet geldende reden zullen worden afgewezen. Besluit u toch het niet toegekende verlof op te nemen, dan zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

 

 

 

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.